Upravljanje plinovodnega omrežja

Upravljanje plinovodnih omrežij. Na tem področju ima podjetje več kot desetletne izkušnje. Za koncesionarja Adriaplin d.o.o. upravljamo plinovodna omrežja v občinah Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Kamnik, Bled-Gorje, Logatec in Zagorje ob Savi.

Ekipa sedmih strokovnjakov skrbi za nemoteno obratovanje plinovodnih omrežij. Redno kontrolira omrežja, priključke, priključne omarice, plinske postaje in podatke posreduje koncesionarju.

Organizirano imamo stalno dežurno službo ( 24 ur, 365 dni ), tako da smo uporabnikom zemeljskega plina v primeru težav vedno na voljo.

Priklapljamo na plinovodno omrežje
Priklapljamo na plinovodno omrežje
Za industrijske in druge večje uporabnike plina izvajamo priključne plinovode in uredimo vso potrebno dokumentacijo za priklop na omrežje.

Upravljamo poslovne in stanovanjske objekte
Upravljamo poslovne in stanovanjske objekte
Usposobljeni smo tudi za upravljanje poslovnih in stanovanjskih objektov.

Stalna dežurna služba
Stalna dežurna služba
V primeru puščanja pokličite na številko 041 641 222.
Svetujemo pri prenovi in izvedbi plinske in ostale instalacije
Svetujemo pri prenovi in izvedbi plinske in ostale instalacije
Strankam svetujemo pri novi izvedbi ali prenovi plinske in ostale instalacije.
Izvajamo celotne prenove plinskih instalacij
Izvajamo celotne prenove plinskih instalacij
Na željo stranke izvedemo celotno prenovo instalacij s pridobitvijo vseh  dovoljenj za spuščanje plina v instalacijo.
Izvajamo preizkuse tesnosti notranje plinske instalacije
Izvajamo preizkuse tesnosti notranje plinske instalacije
Možnost puščanja? Stara plinska instalacija? Izvajamo tudi preglede tesnosti plinskih instalacij.