Projektiranje

V podjetju nudimo tudi projektiranje energetskih in drugih objektov, infrastrukturnih objektov, izdelavo vseh potrebnih študij ter izvedbo celotnega postopka do pridobitve  dovoljenj.

Izdelamo tudi občinske in državne prostorske načrte, okolje-varstvena poročila s pridobitvijo okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij.