Vodenje projektov

Za investitorje s svojimi in zunanjimi strokovnjaki vodimo od manjših do najzahtevnejših projektov. Projekt vodimo od zasnove do izvedbe in pridobitve uporabnih in obratovalnih dovoljenj.

Investitorju zagotavljamo profesionalno vodenje projektov z upoštevanjem slovenskih in mednarodnih standardov, vse po konkurenčnih cenah.