PREGLED IN PREIZKUS NOTRANJE PLINSKE INSTALACIJE V VAŠEM AVTODOMU, PRIKOLICI, MOBILNI HIŠICI, JADRNICI ALI BARKI

Naše podjetje je že vrsto let registrirano za pregled in preizkus notranje plinske instalacije za zemeljski plin in UNP (utekočinjen plin propan butan).

Poskrbimo, da so tudi vaša bivalna vozila in vozila za prosti čas povsem varna. Opravljamo preglede in preizkuse notranje plinske instalacije v avtodomih, prikolicah, mobilnih hišicah, jadrnicah in barkah po celi Sloveniji.

Za varnost posrkbimo že pri samem pregledu, saj se ravnamo po:

  • Pravilniku o delih in opremi vozil (UL RS št.: 44/13, 36/14 in 69/15)
  • Standardu SIST EN 1949:2011 + A1:2013 Specifikacija za vgradnjo sistemov na utekočinjeni naftni plin v bivalna vozila za prosti čas in druga vozila (vključno z dopolnilom A1)
  • DVGW G607(A):2014 Napeljave za utekočinjen naftni plin z največjim pretokom plina 1,5kg/h za bivalne namene v cestnih vozilih in bivalnih enotah za začasno uporabo – delovanje in testiranje
  • Internih navodilih za izvajanje kontrole tesnosti.

V času koronavirusa se naši zaposleni držijo vseh varnostnih ukrepov v skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za zdravstvo in NJIZ.

 Na pregled notranjega plinskega omrežja se lahko naročite na telefonski številki 041 562 157 ali preko elektronske pošte info@proinzeniring.si.

Glede na standard SIST EN 1949:2011+A1:2013 je potrebno izvajati redno oz. periodično kontrolo na vsaki 2 leti in izvesti izredno kontrolo v naslednjih primerih:

  • spremembe na plinovodni napeljavi,
  • zamenjavi vitalnih delov elementov plinovodne napeljave,
  • zamenjavi gospodinjskih trošil.

Da pa bodo vaše počitnice brezskrbne, predlagamo vsakoletni pregled in preizkus notranje plinske instalacije.

Za vse informacije smo vam na voljo na telefonski številki 041 562 157 ali preko elektronske pošte info@proinzeniring.si .