UPRAVLJANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA V SODELOVANJU Z DRUŽBO ADRIAPLIN D.O.O.

 • Od leta 2006 upravljamo plinovodno omrežje s priključki v občinah Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina ter Vipava za koncesionarja, družbo Adriaplin d.o.o.
 • Od leta 2015 upravljamo plinovodno omrežje še v občinah Kamnik, Bled, Gorje, Logatec in Zagorje ob Savi za koncesionarja, družbo Adriaplin d.o.o.
 • Izvajamo nadzor in pregled obstoječe instalacije ter zaplinjenje v različnih večjih objektih kot na primer Osnovna šola 8 talcev Logatec, McDonald’s restavracija v Novi Gorici ter vrtci in celotna naselja v občinah Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Kamnik, Bled, Gorje, Logatec in Zagorje ob Savi.
 • Izvajamo preglede in preizkuse tesnosti notranjih plinskih instalacij po akreditiranem postopku.

PROJEKTIRANJE

 • Plinskega priključka Alpmetal&Co v Škofji Loki
 • Plinskega priključka INES d.o.o.
 • Plinskih seval v hali Alpmetal&Co
 • Mala hidroelektrarna Bilje
 • Restavracija in trgovina v Kampu Šobec, Bled
 • Kotlarna v Šempetru pri Gorici
 • Stanovanjsko naselje » BRINJE « v Kozini za objekte SB3,SB4,SB5,SB6,Kotlarna
 • Rekonstrukcija plinovoda M3, M3B, R31A, R32, R34
 • Železniška postaja Poljčane
 • Železniška postaja Slovenska Bistrica
 • Odsek proge Poljčane – Slovenska Bistrica

IZVEDBA IN VODENJE DEL

 • Plinskega priključka Alpmetal&Co v Škofji Loki
 • Plinskega priključka INES d.o.o.
 • Plinskih seval v hali Alpmetal&Co
 • Hale Ramax v Logatcu
 • Čistilne naprave Dobrovo
 • Kotlarne v Šempetru pri Gorici
 • Čistilne naprave Gradišče
 • Čistilne naprave Kamp Šobec, Bled
 • Notranje plinske instalacije za restavracijo S1 v kampu Šobec, Bled
 • Notranje plinske instalacije za podjetje PRIGO d.o.o, Ljubljana
 • TE-TOL 180MW
 • CČN Domžale

VODENJE PROJEKTOV IN NADZOR

 • Klinični center Ljubljana – urgenca ( faza II ) in prestavitev vročevoda
 • Kotlarna in toplovod v Kozini
 • Plinska kompresorska postaja Kidričevo
 • Prenosni plinovod M 2/1
 • Stanovanjsko naselje » Brinje « v Kozini za objekte SB3, SB4