5 korakov, ki jih morate storiti ob uhajanju plina in kako to preprečiti

Nevarnosti uhajanja plina

Plin sam po sebi nima vonja, se pa dodaja odorant ravno zato, da sam izpust lahko takoj zaznamo. Daljše vdihovanje plina namreč povzroči težko dihanje, motnje koncentracije in koordinacije gibov, pa vse do slabosti in celo nezavesti.

Do napak v plinskem omrežju prihaja ob nepravilni montaži, obrabi materialov in mehanskih poškodbah, zato je izrednega pomena redno pregledovanje plinskega omrežja in notranje plinske instalacije, ki ga izvajajo pooblaščena in strokovno usposobljena podjetja.

Kaj je potrebno storiti, če vonjate plin?

Ob sumu uhajanja plina je pomembno, da reagiramo hitro in se držimo spodnjih 5 korakov.

1. Takoj odprite vsa okna in vrata
Pomembno je, da hitro odpremo vsa okna in vrata ter naredimo prepih.

2. Zaprite dovod plina
Čim hitreje zaprite dovod plina pred plinomerom ali glavno plinsko zaporo.

3. Ne uporabljajte odprtega plamena
Če ste zaznali izpust plina ne uporabljajte odprtega plamena, ne vžigajte luči, vžigalnikov, vžigalic, telefonov, zvoncev in ne kadite.

4. Obvestite sostanovalce in zapustite prostorNujno je, da obvestite tudi ostale člane gospodinjstva, v blokih pa tudi sosede in zapustite stavbo.

5. Pokličite sistemskega operaterja
Hitro pokličite sistemskega operaterja na dežurno telefonsko številko in dosledno upoštevajte njihova navodila.

Kako preprečimo uhajanje plina?

V izogib puščanju plinske napeljave je zelo pomembno, da vsa dela na napeljavi ali aparatih izvajajo podjetja, ki so za to pooblaščena. Del nikakor ne izvajajte sami. Pomembna koraka sta tudi redno vzdrževanje in redni pregledi notranje plinske instalacije, vsaj enkrat letno.

Na pregled notranjega plinskega omrežja se lahko naročite na telefonski številki 041 562 157 ali preko elektronske pošte info@proinzeniring.si.