Author: MarPRObajt

Plinske napeljave

PREGLED NOTRANJE PLINSKE INSTALACIJE ZA STANOVANJSKE BLOKE IN VEČSTANOVANJSKE STAVBE

Ste upravitelj večstanovanjske stavbe, poslovne stavbe ali stanovanjskega bloka? Ste podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem in vzdrževanjem nepremičnin? Potem je to za vas nujno branje.

Pregled notranjih plinskih instalacij – najpomembnejše vzdrževalno delo

Pregled notranjih plinskih instalacij je eden izmed najpomembnejših vzdrževalnih del za zagotovitev varnosti stanovalcem bloka ali večstanovanjskih hiš. Priporočljivo ga je opraviti vsaj enkrat letno, saj s tem preprečimo izpust plina in s tem nevarnost za stanovalce in obiskovalce ali nepravilno delovanje plinske infrastrukture.

Napake na notranjih plinskih instalacij

Puščanje plina lahko povzroči resne težave za stanovalce. Napake pa so po navad: nepravilna montaža naprav ter obraba materialov in drugih mehanskih poškodb. Pregled mora biti zato opravljen s strani certificiranih podjetij, ki imajo na voljo strokovnjake, ki znajo pravilno postopati.

Pregled notranjih plinskih instalacij večstanovanjskih stavb in stanovanjskih blokov

Pregled notranje plinske instalacije poteka po naslednjih korakih:

 1. Vizualni pregled notranje plinske instalacije.
 2. Izris izometrije.
 3. Pregled notranje plinske instalacije s predpisanim tlakom.
 4. Evaluacija napak in odprava morebitnih težav.
 5. Izdaja potrdila o opravljenem pregledu notranje plinske instalacije.

Bolj podrobneje si o pregledu notranjih plinskih instalacij pogledate na povezavi.

Naše akreditacije, potrebne za pregled notranjih plinskih instalacij

Naše podjetje, Proinženiring, je leta 2019 pridobilo še akreditacijsko listino pod številko K-142, kar pomeni, da smo akreditirani po Slovenski akreditaciji kot kontrolni organ plinskih instalacij. Slovenska akreditacija nam s tem priznava usposobljenost za opravljanje pregleda in  kontrole notranjih plinovodnih napeljav za zemeljski plin za stanovanjske bloke in večstanovanjske stavbe.

Na pregled notranje plinske instalacije se lahko naročite na telefonski številki 041 562 157 ali preko elektronske pošte info@proinzeniring.si.

Uncategorized

Kako poteka pregled notranjih plinskih instalacij?

Na pregled notranjega plinskega omrežja se je treba naročiti vsaj enkrat letno in tako preprečiti izpust plina ali nepravilno delovanje naprav. Poleg tega pa je pri  nekaterih uporabnikih zaradi puščanja plina večja tudi poraba plina, ki ga gospodinjstvo plačuje.

Kaj pa na pregledu in preizkusu tesnosti preverimo?

 1. Vizualno ugotovimo primernost notranje plinske instalacije. Instalacija je lahko fizično poškodovana (poškodovana plinska omarica, udarjena plinska cev, odstranjen ročaj plinske pipe, plinska cev ni več pritrjena v steno ali na strop, rjavenje cevi ipd.)
 2. Notranje plinsko omrežje preizkusimo s predpisanim višjim tlakom od obratovalnega. S tem se ugotovi tesnost instalacije (cevi, elementov, spojev). Včasih je plinska instalacija na robu tesnosti: zaenkrat tesni, v kratkem času pa bi začela puščati (na primer tesnost na katerem od spojev zagotavlja samo še barva). V takih primerih se šibka točka pokaže pri preizkusu in se jo lahko tudi takoj odpravi. V kolikor instalacija začne puščati pozimi, ko se plin uporablja za ogrevanje je lahko uporabnik na račun tega tudi kakšen dan brez plina. Zato je pravočasna ugotovitev šibkih mest pomembna. Imeli smo primer, ko je spoj v stanovanjskem bloku popustil pozimi, stanovalci so bili dva dni brez dovoda zemeljskega plina in ogrevanja.
 3. Po opravljenem pregledu in preizkusu izdamo potrdilo, da je bila notranja plinska instalacija pregledana in preizkušena ter da je primerna za uporabo. Ob morebitnem inšpekcijskem pregledu se predloži pridobljeno potrdilo o preizkusu vašega plinskega omrežja.

Proinženiring je leta 2019 pridobil še akreditacijsko listino pod številko K-142, kar pomeni, da smo akreditirani pri Slovenski akreditaciji kot kontrolni organ plinskih omrežij. Slovenska akreditacija nam s tem priznava usposobljenost za opravljanje pregleda in  kontrole notranjih plinovodnih napeljav za zemeljski plin.

V kolikor pri pregledu opazimo še kakšne druge nepravilnosti, o tem obvestimo uporabnika.

Na pregled notranjega plinskega omrežja se lahko naročite na telefonski številki 041 562 157 ali preko elektronske pošte info@proinzeniring.si.

Plinske napeljave, Počitnice

Ali je vaš avtodom, jadrnica ali barka varna?

V času počitnic in dopusta avtodom, prikolica, mobilna hišica, jadrnica ali barka postanejo naš drugi dom, zato je pomembno, da tudi tukaj poskrbimo za varnost ter si zagotovimo varne in brezskrbne počitnice.

Tako kot v naših domovih tudi v naših bivalnih vozilih in vozilih za prosti čas za udobje skrbi notranja plinska instalacija. Ta je ob slabem vzdrževanju, nečistoči in neprofesionalnem pregledu lahko zelo nevarna.

Glede na standard SIST EN 1949:2011+A1:2013 je potrebno izvajati redno oz. periodično kontrolo na vsaki 2 leti in izvesti izredno kontrolo v naslednjih primerih:

• spremembe na plinovodni napeljavi,

• zamenjavi vitalnih delov oz. elementov plinovodne napeljave,

• zamenjavi gospodinjskih trošil.

Z rednimi (letnimi) pregledi in temeljitim vzdrževanjem se namreč izognemo izpustu plina ali pa nepravilnemu izgorevanju plina.

V primeru, da v vašem avtodomu, prikolici, mobilni hišici, jadrnici ali barki zavonjate plin, priporočamo, da se ravnate po 5 korakih, ki jih morate storiti, da preprečite zdravstvene in druge posledice.

Na pregled notranjega plinskega omrežja se lahko naročite na telefonski številki 041 562 157 ali preko elektronske pošte info@proinzeniring.si.

Plinske napeljave

Kako prepoznamo, da je plamen na štedilniku nevaren?

Za pravilno izgorevanje zemeljskega plina ali propan-butana na gorilniku štedilnika je pomembno, da je pri izgorevanju prava mešanica zraka in plina. Takrat izgoreva ogljikov dioksid (CO2), kadar pa mešanica zraka in plina ni ustrezna, se začne izločati ogljikov monoksid (CO), ki je nevaren za naše zdravje. Dolgotrajnejše vdihovanje ogljikovega monoksida namreč lahko pripelje do glavobola in omotice ali celo nezavesti in smrti.

Pravilna barva plamena na štedilniku

Ustrezen plamen na štedilniku je modre barve, kar pomeni, da se pri gorenju pravilno izloča ogljikov dioksid (CO2). Napačno izgorevanje (oziroma nepravilno mešanico zraka in plina) pa prepoznate po barvi plamena, ki se obarva v rumeno, oranžno ali pa celo rdeče, kar pomeni, da kot produkt gorenja nastaja ogljikov monoksid (CO) pri čemer izgorevanje ni popolno, pri tem pa poraba plina še večja.

Vzroki za nepravilno izgorevanje plina so:

 1. Odprtine za dovod zraka potrebnega za gorenje plina so zamašene z delci prahu ali druge umazanije.
 2. Nepravilna oprema za določeno vrsto plina: šobe na štedilniku so namreč različne za zemeljski plin ali pa utekočinjen naftni plin in je pomembno, da še pred nakupom preverimo ali oprema ustreza.
 3. Druge nepravilnosti ter dotrajana in obrabljena oprema.

Kaj narediti, na štedilniku opazimo rumen, oranžen ali rdeč plamen?

V primeru, da pri izgorevanju opazite plamen rdeče barve, štedilnik nemudoma ugasnite, saj je ta barva kazatelj, da se izloča ogljikov monoksid.

Najpomembneje pa je, da štedilnik redno vzdržujete in dodobra očistite. Če tudi to ne deluje, se nujno obrnite na vašega sistemskega operaterja za energente (zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin). V vsakem primeru bodite pozorni ali morda vonjate plin in ustrezno ravnajte po navodilih.

Plinske napeljave, Zemeljski plin

5 korakov, ki jih morate storiti ob uhajanju plina in kako to preprečiti

Nevarnosti uhajanja plina

Plin sam po sebi nima vonja, se pa dodaja odorant ravno zato, da sam izpust lahko takoj zaznamo. Daljše vdihovanje plina namreč povzroči težko dihanje, motnje koncentracije in koordinacije gibov, pa vse do slabosti in celo nezavesti.

Do napak v plinskem omrežju prihaja ob nepravilni montaži, obrabi materialov in mehanskih poškodbah, zato je izrednega pomena redno pregledovanje plinskega omrežja in notranje plinske instalacije, ki ga izvajajo pooblaščena in strokovno usposobljena podjetja.

Kaj je potrebno storiti, če vonjate plin?

Ob sumu uhajanja plina je pomembno, da reagiramo hitro in se držimo spodnjih 5 korakov.

1. Takoj odprite vsa okna in vrata
Pomembno je, da hitro odpremo vsa okna in vrata ter naredimo prepih.

2. Zaprite dovod plina
Čim hitreje zaprite dovod plina pred plinomerom ali glavno plinsko zaporo.

3. Ne uporabljajte odprtega plamena
Če ste zaznali izpust plina ne uporabljajte odprtega plamena, ne vžigajte luči, vžigalnikov, vžigalic, telefonov, zvoncev in ne kadite.

4. Obvestite sostanovalce in zapustite prostorNujno je, da obvestite tudi ostale člane gospodinjstva, v blokih pa tudi sosede in zapustite stavbo.

5. Pokličite sistemskega operaterja
Hitro pokličite sistemskega operaterja na dežurno telefonsko številko in dosledno upoštevajte njihova navodila.

Kako preprečimo uhajanje plina?

V izogib puščanju plinske napeljave je zelo pomembno, da vsa dela na napeljavi ali aparatih izvajajo podjetja, ki so za to pooblaščena. Del nikakor ne izvajajte sami. Pomembna koraka sta tudi redno vzdrževanje in redni pregledi notranje plinske instalacije, vsaj enkrat letno.

Na pregled notranjega plinskega omrežja se lahko naročite na telefonski številki 041 562 157 ali preko elektronske pošte info@proinzeniring.si.