Leta 2017 je podjetje pridobilo ISO 9001 : 2015 pod zaporedno številko Q-2063. To je mednarodni standard za vodenje in zagotavljanje kakovosti.

S pridobitvijo ISO 9001 : 2015  naše podjetje dokazuje svojo zmožnost, da dosledno zagotavljamo izdelke ali storitve, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev ter veljavne zahteve zakonodaje in regulative in  da želimo z uspešno uporabo sistema še izboljšati zadovoljstvo odjemalcev.

Podjetje je leta 2019 pridobilo še akreditacijsko listino pod številko K-142, kar pomeni, da smo akreditirani pri Slovenski akreditaciji kot kontrolni organ.

S to akreditacijsko listino se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020 : 2012, tip C. Slovenska akreditacija nam s tem priznava usposobljenost za opravljanje pregleda in  kontrole notranjih plinovodnih napeljav za zemeljski plin.