Tehnično projektiranje

V podjetju nudimo tudi projektiranje energetskih in infrastrukturnih objektov ter drugih objektov izdelavo vseh potrebnih študij ter izvedbo celotnega postopka do pridobitve dovoljenj.

Z dolgoletnimi izkušnjami pri projektiranju pripravljamo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja ter izvedbo na področju:

1. Energetski objekti:

• Kotlarne
• Toplovodi, vročevodi
• Plinovodi
• Male hidroelektrarne

2. Infrastrukture za:

• Železnice
• Kanalizacije in vodovodi
• Elektro energetsko napajanje

3. Objekti visokih gradenj:

• Stanovanjski objekti
• Industrijski objekti
• Individualne hiše

Izdelamo tudi občinske in državne prostorske načrte, okolje-varstvena poročila s pridobitvijo okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij.

Vodenje projektov

Za investitorje s svojimi in zunanjimi strokovnjaki vodimo projekte: od manjših do najzahtevnejših. Projekt vodimo od zasnove do izvedbe in pridobitve uporabnih in obratovalnih dovoljenj.

Investitorju zagotavljamo profesionalno vodenje projektov z upoštevanjem slovenskih in mednarodnih standardov, po konkurenčnih cenah.

Trenutno opravljamo vodenje del ne enem največjih energetskih gradbišč v Sloveniji: Izgradnja plinsko parne kotlarne v Ljubljani.