PREGLED IN PREIZKUS NOTRANJE PLINSKE INSTALACIJE za zemeljski plin in UNP (utekočinjen naftni plin PROPAN BUTAN)

 • Podjetje je registrirano za pregled in preizkus notranje plinske instalacije.
 • Naši zaposleni opravljajo preglede in preizkuse z ustreznimi instrumenti.
 • Vsi zaposleni, ki opravljajo preglede in preizkuse so strokovno usposobljeni kontrolorji, ki odlično poznajo veljavno zakonodajo in tehnične predpise na področju kontrole in preizkusov.
 • Podjetje ima pridobljeno Akreditacijsko listino K-142, ki jo je izdala Slovenska akreditacija.
 • Slovenska akreditacija letno presoja način izvedbe in spremlja strokovno usposobljenost kontrolorjev ter brezhibnost uporabljenih inštrumentov.
 • Na podlagi Akreditacije ter dolgoletnih izkušenj pri delu s plinovodnimi sistemi zagotavljamo visoko raven kakovosti.
 • Po opravljenem pregledu naročniku izdamo certifikat.
 • Preglede opravljamo za:
  • Industrijske objekte
  • Stanovanjske bloke
  • Posamezna stanovanja in hiše
  • Vrtce
  • Šole
  • Hotele