Nadzori

Izvajamo strokovno tehnični nadzor po gradbenem zakonu za vsa področja: gradbeno, strojno, elektro za infrastrukturne objekte in objekte visokih gradenj.

V sklopu nadzora naročnikom pridobimo vso potrebno dokumentacijo ter uporabno in obratovalno dovoljenje za objekt.