Vodenje projektov

Za investitorje s svojimi in zunanjimi strokovnjaki vodimo projekte: od manjših do najzahtevnejših. Projekt vodimo od zasnove do izvedbe in pridobitve uporabnih in obratovalnih dovoljenj.

Investitorju zagotavljamo profesionalno vodenje projektov z upoštevanjem slovenskih in mednarodnih standardov, po konkurenčnih cenah.

Trenutno opravljamo vodenje del ne enem največjih energetskih gradbišč v Sloveniji: Izgradnja plinsko parne kotlarne v Ljubljani.