PREGLED NOTRANJE PLINSKE INSTALACIJE ZA STANOVANJSKE BLOKE IN VEČSTANOVANJSKE STAVBE

Ste upravitelj večstanovanjske stavbe, poslovne stavbe ali stanovanjskega bloka? Ste podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem in vzdrževanjem nepremičnin? Potem je to za vas nujno branje.

Pregled notranjih plinskih instalacij – najpomembnejše vzdrževalno delo

Pregled notranjih plinskih instalacij je eden izmed najpomembnejših vzdrževalnih del za zagotovitev varnosti stanovalcem bloka ali večstanovanjskih hiš. Priporočljivo ga je opraviti vsaj enkrat letno, saj s tem preprečimo izpust plina in s tem nevarnost za stanovalce in obiskovalce ali nepravilno delovanje plinske infrastrukture.

Napake na notranjih plinskih instalacij

Puščanje plina lahko povzroči resne težave za stanovalce. Napake pa so po navad: nepravilna montaža naprav ter obraba materialov in drugih mehanskih poškodb. Pregled mora biti zato opravljen s strani certificiranih podjetij, ki imajo na voljo strokovnjake, ki znajo pravilno postopati.

Pregled notranjih plinskih instalacij večstanovanjskih stavb in stanovanjskih blokov

Pregled notranje plinske instalacije poteka po naslednjih korakih:

  1. Vizualni pregled notranje plinske instalacije.
  2. Izris izometrije.
  3. Pregled notranje plinske instalacije s predpisanim tlakom.
  4. Evaluacija napak in odprava morebitnih težav.
  5. Izdaja potrdila o opravljenem pregledu notranje plinske instalacije.

Bolj podrobneje si o pregledu notranjih plinskih instalacij pogledate na povezavi.

Naše akreditacije, potrebne za pregled notranjih plinskih instalacij

Naše podjetje, Proinženiring, je leta 2019 pridobilo še akreditacijsko listino pod številko K-142, kar pomeni, da smo akreditirani po Slovenski akreditaciji kot kontrolni organ plinskih instalacij. Slovenska akreditacija nam s tem priznava usposobljenost za opravljanje pregleda in  kontrole notranjih plinovodnih napeljav za zemeljski plin za stanovanjske bloke in večstanovanjske stavbe.

Na pregled notranje plinske instalacije se lahko naročite na telefonski številki 041 562 157 ali preko elektronske pošte info@proinzeniring.si.